پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

والدین گرامی پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 1400-1399 آغاز شد. *برای اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مدرسه مراجعه فرمایید.* 

درس ریاضی:تفریق انتقالی اعداد سه رقمی پارت سوم- پایه دوم دبستان

درس ریاضی:تفریق انتقالی اعداد سه رقمی پارت دوم- پایه دوم دبستان

درس ریاضی:تفریق انتقالی اعداد سه رقمی پارت اول- پایه دوم دبستان

درس فارسی: بیاموز و بگو درس 14 (پرچم)-پایه دوم دبستان

درس فارسی: واژه سازی درس 14 (پرچم)-پایه دوم دبستان

مشاهده مطالب قدیمی تر...