پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

والدین گرامی پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 1400-1399 آغاز شد. *برای اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مدرسه مراجعه فرمایید.* 

ریاضی سوم- تدریس مساحت قسمت رنگی

ریاضی سوم- تدریس مساحت شکل های بهم چسبیده/ پارت چهارم

ریاضی سوم- تدریس مساحت شکل های بهم چسبیده/ پارت سوم

ریاضی سوم- تدریس مساحت شکل های بهم چسبیده/ پارت دوم

ریاضی سوم- تدریس مساحت شکل های بهم چسبیده/ پارت اول

مشاهده مطالب قدیمی تر...