پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98 

6 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل

1-آقای شاهزاده

2- آقای خزامی

3-خانم تقوی

4-آقای ظریفی

5-آقای نورآذر

6-خانم کریمیان

7-آقای رجایی

8-آقای محمدشاهی