پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

مدیریت دبستان و پیش دبستانی پسرانه نوید صالحین دوره اول

تحصیلات آکادمیک

فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک هسته ای از دانشگاه آزاد تهران

توانمندی ها

 گذراندن آموزش های ضمن خدمت علمی – فرهنگی و پرورشی

تجارت

فعالیت های فرهنگی، علمی و ورزشی در دانشگاه

2 سال معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه نوید صالحین

7 سال مدیریت دبستان پسرانه نوید صالحین دوره اول